نمونه کار

سایت خبری تحلیلی غزه

موقع غزة الخبری التحلیلی

سایت خبری تحلیلی غزه جهت پوشش مطالبی درخصوص مقاومت اسلامی است.

نسخه اولیه این سایت توسط دوست خوبم آقای حسینی مجد پیاده سازی شده بود که بعد از بررسی های انجام شده تصمیم بر آن شد که این سایت توسط من پیاده سازی بشه.

صفحه‌ها

اشتراک در نمونه کار