وتر

وتر
 • وتر
 • وتر - اسب سپید امداد
 • وتر - نویسه
 • وتر - شناسه

وتر یک صفحه شخصی است. این صفحه سایه فعالیت های رسانشی او در وب دانسته می‌ شود و اصالتاً یک صفحه‌ پارسی است.

لازم به ذکر است توسعه این پروژه در 80 درصد اولیه کار متوقف شد.

تاریخ:
دی 1391
تولیدکننده:
Drupal 7.x
ماژول:
 • Active Tags
 • Blog
 • Calendar systems
 • Fences
 • Gravatar
 • IMCE
 • Internationalization
 • LoginToboggan
 • MediaElement
 • Meta tags
 • Real name
 • Wysiwyg
 • Zen
آدرس: