سرویس ثبت اخبار خبرنگاران

دسترسی خبرنگاران شبکه بین المللی العالم در کشورهای مختلف به سرویس نیوزروم داخلی، یکی از الزامات طراحی این سایت است.

خبرنگاران از طریق این سایت اخبار خود را به مسولین مربوطه ارسال می کنند و  بعد از بررسی و تایید آن خبر در سیستم داخلی به جریان می افتد.

این سامانه کاملا بر پایه jQuery Ajax و JSON طراحی شده و کاربر با سرعت بسیار بالا میتواند مطالب خود را ارسال کند. یکی دیگر از ویژگی های این سایت حجم کم آن می باشد.

تاریخ:
فروردین 1391
تولیدکننده:
ASP.NET