سایت خبری تحلیلی غزه

موقع غزة الخبری التحلیلی
  • موقع غزة الخبری التحلیلی
  • سایت خبری تحلیلی غزه

سایت خبری تحلیلی غزه جهت پوشش مطالبی درخصوص مقاومت اسلامی است.

نسخه اولیه این سایت توسط دوست خوبم آقای حسینی مجد پیاده سازی شده بود که بعد از بررسی های انجام شده تصمیم بر آن شد که این سایت توسط من پیاده سازی بشه.

انتقال اطلاعات از سایت قبلی توسط نرم افزاری که خودم نوشته بودم انجام شد.

بروزرسانی(مهر 1391): به دلیل تغییر ساختار محتوایی و محدوده عملکرد و تاثیرگذاری ،‌ این سایت به سایت جهان اسلام منتقل شد.

 

تاریخ:
مرداد 1390
تولیدکننده:
Drupal 7.x
ماژول:
  • CAPTCHA
  • CKEditor
  • MediaElement
  • Meta tags
  • Omega
  • Views Slideshow
آدرس: