رسانه مهر

رسانه مهر - صفحه اصلی
 • رسانه مهر - صفحه اصلی
 • رسانه مهر - تازه ترین فیلم ها
 • رسانه مهر - تازه ترین شنیداری - جستجو
 • رسانه مهر - مطلب
 • رسانه مهر - اثر - جشنواره
 • رسانه مهر - ایجاد فیلم
 • رسانه مهر - صفحه کاربری شخصی
 • رسانه مهر - صفحه کاربری

رسانه مهر، شبکه ای برای به اشتراک گذاشتن فایل های فیلم و عکس و صوت است. سایتی که علاوه بر به اشتراک گذاشتن فایل، روابط دوستانه در آن شکل می گیرد و امکان ارسال مطالب بین کاربران فراهم می شود.

بخش دیگری از این سایت برپاکردن جشنواره و ثبت و ارسال آثار هنری در جشنواره ها است. آثار شرکت داده در جشنواره، توسط داوران و کاربران مورد ارزیابی و سنجش قرار میگیرند و به برترین آثار جایزه تعلق میگیرد.

این سایت توسط تیم طراحی و توسعه وب شرکت وبکاران ایمین پیاده سازی شده است.

تاریخ:
خرداد 1393
تولیدکننده:
Drupal 7.x
ماژول:
 • Active Tags
 • AdaptiveTheme
 • Calendar systems
 • CKEditor
 • Display Suite
 • Entity API
 • Facet API
 • Fences
 • FFmpeg Wrapper
 • Flags
 • Heartbeat
 • IMCE
 • Insert
 • Internationalization
 • LoginToboggan
 • MediaElement
 • Meta tags
 • Panels
 • Profile2
 • Quick Tabs
 • Real name
 • References
 • Video
آدرس: